Katedra Administracji

Witamy na stronie Katedry Administracji UKW! Witamy na stronie Katedry Administracji UKW!

Witamy na stronie Katedry Administracji UKW!

Zainteresowanie naukowo-badawcze pracowników Katedry koncentruje się wokół zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska.

o jednostce

Zainteresowanie naukowo-badawcze pracowników Katedry koncentruje się wokół zagadnień z zakresu prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, w tym racjonalności polskiego prawa ochrony środowiska, które stanowią zarazem trzon działalności dydaktycznej i naukowej Instytutu Prawa i Ekonomii.

Kontakt

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni
e-mail: zbigniew.bukowski@ukw.edu.pl