Katedra Administracji

  • dr hab. Zbigniew Bukowski – prof. uczelni – Kierownik Katedry
  • dr hab. Marian Masternak - prof. uczelni
  • dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski - prof. uczelni
  • dr Anna Folgier - adiunkt
  • dr Anna Hernacka-Janikowska - adiunkt
  • dr Katarzyna Biskup-Grabowska - adiunkt
  • mgr Miłosz Chruściel - asystent 
  • mgr Przemysław Kuczkowski - asystent