Katedra Administracji

Kierownik Katedry

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni 
zbigniew.bukowski@ukw.edu.pl